afspraak2
 

hoofdpijn

hoofdpijn

Het wezenlijke verschil tussen de Westerse benadering en de Chinese benadering is als volgt. Volgens de Chinese geneeskunde zijn hevige hoofdpijn, geen licht aan de ogen verdragen, lichtflitsen zien, uitval binnen het gezichtsveld, misselijk en overgeven een aantal kenmerken die bij migraine kunnen optreden en geen wezenlijk verschil maken met de Westerse benadering.

Het verschil is dat binnen de Chinese geneeskunde men de oorzaak van de kwaal zoekt binnen het energetisch systeem van het lichaam. Deze symptomen kunnen ontstaan vanuit emoties, manier van leven, maar ook weersveranderingen. Iemand geldt pas als een migrainepatiënt als hij in zijn leven minimaal vijf aanvallen van migraine zonder aura of twee aanvallen van migraine met aura heeft gehad.

De helft van de personen die als migrainepatiënt wordt gekenmerkt, heeft tussen de een en elf aanvallen per jaar. Iets meer dan drieëndertig procent tussen de twaalf en achtenveertig aanvallen. De rest heeft vierenvijftig of meer aanvallen per jaar. De duur van een dergelijke aanval is meestal een tot twee dagen, maar kan variëren van enkele uren tot drie dagen.

Vanuit de Chinese gedachte bekeken, bekijken we het totale plaatje van het menselijke wezen. Niet alleen fysiek maar ook de emotionele en spirituele kant van deze persoon.

Functie uitleg van de Lever
Omdat in veel gevallen er een verstoring is van de levermeridiaan en deze ( mede ) de aanleiding geeft tot migraine sta ik wat langer stil bij de functies van de Lever. De twee belangrijkste functies van de Lever zijn het verzekeren van vrije circulatie van de Qi en de opslag van het Bloed. De vrije circulatie van Lever Qi beïnvloedt alle organen en veel verschillende lichaamsdelen. Lever Qi helpt de Milt om voedselessenties te transformeren en te transporteren en de Maag om het voedstel te doen rotten en rijpen. Lever Qi helpt ook Milt Qi om te stijgen en Maag Qi om te dalen. Het stimuleert de secretie van gal door de Galblaas en verzekert de vrije circulatie van het Qi in de Darmen en de Uterus en beïnvloedt dus de menstruatie. De Lever heeft bovendien een uitgesproken invloed op de emotionele toestand. De vrije circulatie van Lever Qi verzekert een “vrije circulatie” van ons emotionele leven. Als de Lever Qi geblokkeerd raakt, zal ons emotionele leven gekenmerkt worden door depressie, frustratie, prikkelbaarheid en emotionele spanningen. Alhoewel Lever Qi zelden deficiënt is, zijn Lever Bloed en Lever Yin vaak deficiënt. De Lever slaat het Bloed op en dit kan gemakkelijk uitgeput raken en leiden tot symptomen van Bloed Leegte en weinig of overvloedige menstruatie. Lever Bloed kan ook stagneren, vaak door het gevolg van Lever Qi stagnatie. Het Qi is de “bevelhebber van het Bloed” als het Qi stagneert stolt het Bloed.

Veel voorkomende Qi-verstoring De Lever meridiaan loopt vanaf de grote teen omhoog, maakt contact met o.a. de lever en de maag en vervolgt de weg via de keel naar de ogen en naar een punt boven op het hoofd. De richting van de energie (Qi) is omhoog. De 'leverenergie' kan gemakkelijk van slag raken: een grote hoeveelheid Lever-Qi stijgt omhoog waardoor een volte in het hoofd ontstaat. De stagnatie die daarmee gepaard gaat veroorzaakt hoofdpijn. De grote hoeveelheid Lever-Qi blokkeert de spijsvertering/ de maag (misselijkheid/overgeven) en tevens de ogen (geen licht kunnen verdragen, lichtflitsen zien, gezicht uitval, enz.). Verderop wordt de lever en zijn symptomen verder uitgelegd.

Andere Qi-verstoringen Zoals eerder vermeld is bij veel migraine patiënten de lever Qi de belangrijkste factor bij een aanval. Er bestaan echter ook andere factoren die een rol kunnen spelen bij migraine.
Door het lichaam lopen meridianen die Qi naar het hoofd vervoeren en anderen voeren het weer af. Indien de meridianen die de energie van het hoofd naar de romp moeten vervoeren blokkeren, kunnen deze kanalen in het geding zijn, of zelfs de migraine veroorzaken.
De Galblaasmeridiaan is direct gekoppeld aan de levermeridiaan. Hij moet de Qi die de levermeridiaan naar het hoofd voert (in getransformeerde vorm) afvoeren van het hoofd naar de romp. Blokkades in het traject van de galblaasmeridiaan kunnen er voor zorgen dat er te weinig Qi wordt afgevoerd. De meridiaan loopt van de buitenste ooghoek over het hoofd, via nek, schouders, bekken naar de vierde teen.

De Blaasmeridiaan is een Qi kanaal dat op de rug verbindingen heeft naar alle organen. Hij start bij de binnenste ooghoek en gaat via de nek in meerdere banen over de rug en eindigt bij de vijfde teen. Verstoringen kunnen meerdere organen beïnvloeden.
Een van de oorzaken dat de blaasmeridiaan verstoort is, is als de galblaasmeridiaan verstoord raakt door weersinvloeden (externe pathogene factoren). Dit kan onder anderen leiden tot stagnatie van de nek, waardoor de zuivere Qi het hoofd niet meer kan verlaten/ of niet kan bereiken. Is de blaasmeridiaan in het geding dan zal in veel gevallen de hoofdpijn starten vanuit de nek en van daaruit over het hoofd naar voren trekken. De verstoringen binnen de Galblaasmeridiaan zullen meer hoofdpijn geven op de zijkant van het hoofd.

Scheefstaande nekwervels kunnen ook een aanleiding zijn waardoor het lichaam onvoldoende Qi naar beneden kan laten stromen. Gespannen spieren kunnen er ook voor zorgen dat de heupen en rugwervels scheef gaan staan. Dit veroorzaakt op zijn beurt een vergrote spanning in de nek.

De maagmeridiaan loopt vanaf de oogbol via de maag naar beneden naar de tweede teen. Het is een dalende meridiaan die Qi afvoert uit het hoofd en richting geeft aan de spijsvertering. Indien hij de taak niet naar behoren kan vervullen kan de stroomrichting omkeren en de aanleiding zijn tot overgeven (rebellerende maag-Qi).

Omstandigheden waaronder migraine (soms) ontstaat
Migraine ontstaat bij sommige mensen onder specifieke omstandigheden.

Menstruatie Sommige vrouwen krijgen migraine vlak voor de menstruatie. Dit heeft onder anderen met stagnatie te maken (meestal van de lever Qi). Het lichaam is in die periode bezig met de opbouw van een flinke hoeveelheid Qi om het baarmoederslijmvlies af te stoten. De grote hoeveelheid Qi zorgt er voor dat de blokkade op zijn hevigst is, waardoor migraine ontstaat. Soms hangt de migraine samen met een eetpatroon.

Emotionele spanningen
Lever Qi is stressgevoelig. Sommige mensen zullen regelmatig ervaren dat stress, opgekropte woede, niet de dingen kunnen doen die je wilt doen, niet je plek in kunnen nemen die je wilt (bijvoorbeeld binnen je werk), de aanleiding zijn tot het ontstaan van migraine.

Weersinvloeden
Externe pathogene factoren in het lichaam worden getriggerd door weersinvloeden .De twee pathogene factoren die de Lever aantasten zijn Wind en Vocht. In sommige gevallen kan externe Wind een intern Leveronevenwicht ( Lever Yang Stijging ) verergeren en leiden tot een stijve nek en hoofdpijn.

Gezondheid ouders-zwangerschap moeder
De basis constitutie overgenomen van onze ouders hangt af van de volgende drie factoren:

1. De gezondheid van de ouders in het algemeen
2. De gezondheid van de ouders op moment van de conceptie
3. De zwangerschap van de moeder

Een van deze drie factoren kan van invloed zijn op de conditie van het lichaam en oorzaak van hoofdpijn later in het leven. Steeds terugkerende hoofdpijn die in de kindertijd ( meestal tussen 7 en 10 jaar ) nadrukkelijk begint, kan wijzen op de aanwezigheid van een constitutionele factor van ziekte. Als de Qi van de ouders en essentie zwak zijn, zal de pre hemelse essentie van het kind ook zwak zijn. Dit kan resulteren in hoofdpijn die start in de kindertijd die voortkomt uit nier of lever tekort. Een erfelijke zwakte van de nier of lever manifesteert zich in veelvuldig urineren, gebrek aan vitaliteit, doffe hoofdpijn en vaak bijziendheid.

De algemene conditie van de ouders kan goed zijn, maar wanneer tijdens de conceptie een van de ouders door bijvoorbeeld overwerk, overmatige seksuele activiteit, overmatig alcohol gebruik, gebruik bepaalde medicijnen of drugs zwak is, kan dit leiden tot zwakte van het kind en de mogelijkheid van hoofdpijn. In dit geval zal de oorzaak gezocht moeten worden bij de milt, longen of hart afhankelijk van de situatie waarom een van de ouders zijn gezondheid is aangetast.

Invloed van voeding op migraine
Een excessief verbruik van warm energetisch voedsel zoals rood vlees, kruiden en alcohol kan leiden tot Lever Vuur. Een excessief verbruik van vettig voedsel zoals melkproducten en gefrituurd voedsel kan leiden tot Vocht in de Lever en meestal ook in de Galblaas. Een onaangepast verbruik van verwarmend voedsel, zoals vlees en granen, kan leiden tot een toestand van Bloed Leegte. Dit is frequenter bij vrouwen die vooral dit nodig hebben in bepaalde periodes van hun leven zoals tijdens de puberteit en na een zwangerschap. In mindere mate na elke menstruatie. Te weinig eten veroorzaakt Qi leegte en Bloed Leegte en verzwakt de transformerende en transporterende functie van de Milt.
Te veel eten is een nog frequentere ziekteoorzaak in onze maatschappij. Te veel eten verzwakt de Maag en Milt, waardoor er accumulatie van Vocht en Flegma ontstaat. Een excessief verbruik van suiker is een belangrijke oorzaak van Flegma.
Hoofdpijn die erger wordt na het eten geven Vocht, Slijm of Maag-Warmte aan. Hoofdpijn die verbeterd na het eten geeft een deficiëntie van Qi en Bloed aan. Hoofdpijn die verergerd door de consumptie van zure voedingsmiddelen zijn te wijten aan Lever Yang stijging.

Menstruatie
Hoofdpijn voorafgaand aan de menstruatie periode is meestal te wijten aan Qi stagnatie of Bloed Stase. Als deze tijdens de periode verergeren kan dit door Bloed Warmte, Koude Stagnatie of Bloed Stase veroorzaakt worden. Tegen het einde van de periode is dit vaak Bloed Leegte.
De menstruatie cyclus in de TCG:
1-4 dagen menstruatie of een verlies en circulatie van bloed.
4-14 dagen proliferatieve fase: Overgang van een toestand van Bloed Leegte met Lege Chong Mai en Ren Mai, naar een toestand van Volheid van het Bloed en van
de Betreffende Wondermeridianen tijdens de ovulatie.
14-28 dagen luteale fase: Intense Qi circulatie, opstijgen van de Yang Qi met een
belangrijke rol van de Lever bij de vrije circulatie.
Pijn voor de menstruatie Qi stagnatie, Bloed Stase is vaak gerelateerd aan emoties, wat een verstoring van de Lever tot gevolg heeft. De symptomen die dit kan geven zijn hevige, blijvende uni- of bilaterale hoofdpijn met een klemmend gevoel. De hoofdpijn wordt minder door te gaan liggen in een horizontale houding. De menstruatie is pijnlijk met buikpijn die verergert bij druk. Het bloed is donker met klonters. Naarmate de menstruatie vordert is er een verbetering te merken.
Tijdens de menstruatie Hoofdpijn tijdens de menstruatie komt overeen met Lever Vuur gepaard met Hitte in het Bloed. Dit als gevolg van een felle ontlading van Yang Qi. De symptomen voor deze hoofdpijn kunnen zijn een kloppende, pulserende uni-of bilaterale hoofdpijn met gevoel van uitzetting, gepaard met een overvloedige menstruatie.
Pijn na de menstruatie Hoofdpijn die ontstaat als gevolg van een Bloed Leegte door een hevige en vooral langdurige menstruatie. Voor deze hoofdpijn geldt een doffe, uni- of bilaterale hoofdpijn die gepaard gaat met een zwaartegevoel. De pijn wordt minder in een liggende houding. Deze symptomen komen door vaak langdurig ofwel matig bloedverlies/ of wel hevig met bleek bloed.
Waar zit de hoofdpijn

Het hoofd is het hoogste deel van het lichaam niet alleen anatomisch maar ook energiek volgens de stroom van Qi in de 12 kanalen. Het is in feite het gebied van maximale potentieel energie in de circulatie van Qi in de kanalen en derhalve zeer gevoelig van stijgende energie ( of pathogene factoren ) naar de top. Het hoofd is ook het gebied van concentratie van Yang energie. In feite bereiken alle Yang kanalen het hoofd. Yin Qi bereikt uiteraard ook het hoofd echter is dit alleen intern. Van de Yin kanalen bereikt alleen het hart en de lever het hoofd intern. Alle andere Yin kanalen bereiken het hoofd indirect via hun uitlopende kanalen. Ze bereiken zowel de duidelijke Yang van de Yang organen en de pure essences van het Yin orgaan het hoofd.

Wat betreft hoofdpijn zijn twee kanalen van Yang het meest betrokken namelijk Galblaas en Blaas. Van de Yin kanalen zijn dat de Lever en de Nieren.

De afbeelding hieronder geeft aan op welke plek en welk orgaan erbij betrokken is.

Bij de analyse van een klacht ga je direct kijken waar de hoofdpijn optreedt en welk orgaan er bij betrokken is. Als je tevens de orgaanklok en het orgaansysteem met elkaar vergelijkt, vind je de specifieke hoofdpijn waar deze persoon aan lijdt. Vanuit de Traditionele Chinese Geneeskunde geeft dit informatie over mogelijke storingen van een orgaan(systeem). Dit is misschien wel de belangrijkste informatie voor een behandelstrategie. Doordat diagnostisering van de betrokken kanalen vaak al voldoende is om een behandeling voor te schrijven. De punten langs het kanaal moeten worden geselecteerd.
In de Journal of Chinese Medicine op 15 Mei 1984 stelt men dat 90% van de hoofdpijn genezen kan worden door diagnose volgens de kanalen.
Diagnose volgens type van pijn
Pijn kan veroorzaakt worden door ofwel een Exces- ofwel een Leegte conditie. Het Exces- of Leegte karakter moet altijd bepaald worden in relatie met pijn ervaren in het hoofd. In het algemeen geldt dat pijn door een Excesconditie intenser en scherper is dan de pijn door een Leegteconditie die vaak doffer en minder intens is.
Doffe hoofdpijn In het algemeen geeft een doffe hoofdpijn een Leegte Conditie aan. Dit is een conditie die vaak doffe hoofdpijn veroorzaakt te wijten aan een tekort van Qi en/of Bloed, Lever Bloed deficiëntie en Nier deficiëntie.
Gevoel van zwaarte Dit is een kenmerk van Vocht of Flegma die belemmert dat het heldere Yang Qi kan stijgen naar het hoofd en het troebele Yin Qi kan dalen uit het hoofd. De persoon kan zich moeilijk concentreren, vooral in de ochtend. Wanneer er ook duizeligheid optreedt is er sprake van Flegma.
Distensiegevoel, kloppend Deze gewaarwording is een typisch voorbeeld van een Lever gerelateerde hoofdpijn zoals Lever Yang Stijging of Lever Vuur. Echter kan deze ook ontstaan door Wind Warmte. Wat van invloed kan zijn op het gehele hoofd. Lever Yang Stijging of Lever Vuur zal vaak op een of beide zijde van het hoofd voorkomen.
Stijf Een uitgesproken stijfheid van het achterhoofd duidt meestal op een invasie van Externe Wind Koude. Chronische hoofdpijn met stijfheid van de bovenkant van de schouders en nek duidt meestal op Lever Yang stijging.
Trekken Een soort trekkende sensatie geeft vaak als diagnose een Interne Lever Wind.
Steken Deze pijn is zeer intens en vaak op een vaste plaats in het hoofd. De diagnose die we dan vaak kunnen stellen is van aan een Bloed Stase. Het treedt alleen op bij chronische hoofdpijn.
Leegte Een gevoel van Leegte in de hersenen geeft vaak tekort aan Nier ( Yin of Yang ) aan.
Diagnose moment van de dag

Erger in de ochtend/overdag:
1. Qi leegte of Yang leegte: Heeft vaak pijn bij het opstaan. De pijn wordt minder bij het op gang komen en verergerd bij werken. Reden is dat tijdens de eerste helft van de dag vooral de Yang reserves aangesproken worden.
2. Stase en verstrengeling lever Qi:
Pijn erger bij rusten.
3. Vocht:
Erger bij liggen omdat vocht zwaar is. Duizelig bij het opstaan. Na een paar minuten gaat het vaak beter.
4. Leegte bloed lever:
Lever stockeert het bloed tijdens de nacht.
Erger in de middag:
1. Qi leegte en bloed leegte:
Tijdens de tweede helft van de dag worden de Yin reserves aangesproken.
2. Leegte Qi:
Erger bij fysische arbeid, beter bij het rusten na het werk.
3. Stase en verstrengeling lever Qi:
Door spanning en stress die toeneemt naarmate de dag vordert.
Erger in de nacht:
1. Bloed stase:
Lever stockeert het bloed tijdens de nacht.
Diagnose activiteit – rust

Hoofdpijn die verergert bij activiteit is toe te schrijven aan een tekort van Qi of Bloed. Terwijl hoofdpijn die door activiteit verbeterd te wijten kan zijn aan Lever Yang Stijging of Flegma.

Hoofdpijn die verbetert door rust of te gaan liggen is vaak een tekort aan Qi of Bloed. Hoofdpijn die verergert door liggen is vaak te wijten aan Vocht, Flegma, Stase en verstrengeling Lever Qi. Ook is er onderscheid te maken in hoofdpijn die erger in de ochtend is of erger in de middag. Leegte Qi en Leegte Yang geeft vaak pijn bij het opstaan. De pijn verbetert bij het op gang komen maar verslechtert weer indien men gaat werken. Dit komt omdat tijdens de eerste helft van de dag de Yang reserves aangesproken worden.

Indienen er Bloed Leegte van de Lever is kan hoofdpijn ontstaan doordat het Lever Bloed stockeert tijdens de nacht (stase).

Hoofdpijn tijdens de tweede helft van de dag kunnen Leegte van Yin en Leegte van Bloed zijn. Reden hiervoor is dat tijdens de tweede helft van de dag de Yin reserves aangesproken worden. Leegte Qi kan ontstaan doordat tijdens de dag er fysische arbeid verricht wordt. Deze hoofdpijn wordt minder bij rusten na het werk. Stase en verstrengeling van Lever Qi kan ontstaan door spanningen en stress die toenemen naarmate de dag vordert.

Diagnose seizoenen – weer

Winter, Voorjaar, Zomer, Herfst? Bepaalde organen hebben een lagere of hogere activiteit in een van de jaargetijden. Een voorbeeld is de Lever die in het voor- en najaar extra aandacht nodig heeft. Hoofdpijn in een bepaald seizoen of op een bepaald tijdstip zoals hierboven vermeld, geeft volgens de Chinese geneeskunde een verbinding aan met een bepaald meridiaan systeem dat behandeling verdient. Ook de pijnlocatie op het hoofd zoals eerder vermeldt, geeft informatie over de betreffende meridiaan.

Plotselinge veranderingen in het weer kunnen je lichaam kwetsbaar maken voor Wind, Warmte, Vochtigheid, Droogte en Kou. Dit geldt ook voor aanhoudende blootstelling aan de elementen. Bijvoorbeeld uren werken in een ruimte met airco of warme vochtige keukens kunnen een verstoring geven aan de Qi energie circulatie.

Hoofdpijn die erger wordt met warmte kan te wijten zijn aan Lever Yang of Lever Vuur stijging, terwijl hoofpijn die erger wordt bij Koude veroorzaakt kan worden door een tekort aan Yang. Als het bij Vochtig weer verergert, is dit een indicatie van Vocht of Slijm.

Een hoofdpijn die tijdelijk verbetert door toepassing van iets kouds ( bijvoorbeeld, koud water verbeterd ) kan veroorzaakt worden door Lever Yang of Lever Vuur.

 

 

 

 

 

Therapie

therapieTuina therapie stimuleert en regelt het meridiaan-systeem waardoor de energie-en bloeddoorstroming in balans wordt gebracht,  blokkades worden opgeheven.
LEES MEER

Ontspanning

ontspanningEen belangrijk facet in het dagelijks leven. Ontspanning kan op diverse manieren. Ervaar onze ontspanningsmassage's en geniet van deze persoonlijke weldaad.
Vragen, of direct een afspraak maken

Hoofdpijn

hoofdpijnenSamen met u brengen wij alle mogelijke factoren in beeld en werken we aan een blijvende oplossing tegen uw hoofdpijn/migraine.
Meer lezen over hoofdpijn